Ruth Musical Maarssen

Buigschema Ruth De Musical

We eindigen allemaal op het podium en op de catwalk.

Als het laatste lied afgelopen is speelt de band nog wat door. Trouw, trouw, daden van trouw. Tijdens applaus gaat de toneel groep vanaf de catwalk naar podium en gaat achter het koor staan.

en de kinderen blijven nog even op de catwalk.

Het koor buigt op teken van …….

In midden van koor een opening maken.

Van achter het  koor komen:

Jan Hugo, Jan en Albert, de 3 maaiers. Buigen en  naar zijkant. 2 links, 1 rechts

Ineke, Allerdien, Anneke, Ingrid. Buigen en  naar zijkant. 2 links, 2 rechts

Ronald en Frans. Buigen en  naar zijkant. 1 links, 1 rechts

Leana en Jan de Bruin Buigen en naar zijkant. 1 links 1 rechts

De kinderen lopen vanaf de catwalk naar het podium. Buigen daar en gaan voor het koor staan.

Van achter het koor komen:

Klarieke en Ria, Buigen en naar zijkant. 1 links, 1 rechts

Rogier en Naömi, Buigen en naar zijkant. 1 links , 1 rechts

Marloes en Ellen

Allen bij elkaar gaan staan

Arm beweging richting de band en klappen.

Arm beweging richting techniek en klappen.

Op teken Ellen nog een keer allemaal tegelijk buigen. Evt. nog een stukje van refrein zingen en dan in lange rij lopen over de catwalk naar de hal.

Afzenderen en evt omkleden en dan de gasten ontmoeten. 😊